Henkilötietojen käsittely

Easywrite AS, organisaationumerolla 927677954, käsittelee henkilötietojasi http://www.easywrite.fi ostosten yhteydessä ja on täten vastuussa henkilötietojesi käsittelystä. Henkilötietoja käsitellään, jotta Easywrite AS pystyy tarjoamaan palveluitaan pääasiassa seuraaviin tarkoituksiin:

 • Luodakseen ja ylläpitääkseen henkilökohtaista tiliäsi
 • Vastaanottaakseen ja käsitelläkseen tilauksia ja pystyäkseen lähettämään tilaamasi tuotteet
 • Käsitelläkseen mahdollisia palautuksia
 • Lähettääkseen sinulle tekstiviestejä lähetyksen statuksesta
 • Vastataksemme kysymyksiisi ja ilmoittaaksemme sinulle uusista tai muuttuvista palveluista
 • Lähettääkseen sinulle markkinointitarjouksia, kuten uutiskirjeitä ja tuoteluetteloita
 • Lähettääkseen sinulle kyselyitä, jotka antavat sinulle mahdollisuuden vaikuttaa Easywrite AS:n tarjouksiin ja palveluihin

Henkilötiedot, joita käsitellään, ovat tietoja, joita annat esimerkiksi kun teet tilauksen, otat yhteyttä asiakaspalveluun ja muuta tällaista. Antamasi tiedot sisältävät esim. yhteystiedot, toimitusosoitteen ja tilatut tuotteet ("Henkilötiedot"). Henkilötiedot ovat välttämättömiä, jotta Easywrite AS pystyy saavuttamaan tavoitteensa. Joitakin tietoja voidaan hankkia myös julkisista rekistereistä tai muista julkisesti saatavilla olevista lähteistä.

Käsittelyn pääasiallinen oikeusperusta on, että käsittely on välttämätöntä, jotta Easywrite AS pystyy täyttämään velvoitteensa asiakkaita kohtaan. Tietyt käsittelyt perustuvat myös Easywrite AS:n oikeutettuun intressiin pystyä hoitamaan liiketoimintaansa tehokkaasti ja turvallisesti sekä Easywrite AS:n velvoitteeseen noudattaa lakisääteisiä velvoitteita.

Henkilötietoja voidaan jakaa viranomaisille ja muille osapuolille, joita Easywrite AS käyttää tehtäviensä täyttämiseen, esim. toimitusta varten. Nämä toimijat voivat sijaita EU:n / ETA:n ulkopuolella. Jos Euroopan komissio ei katso, että maa takaa riittävän suojan, siirtoa kolmannelle osapuolelle tukee komission vakiosopimuslauseke henkilötietojen siirtämisestä EU:n / ETA:n ulkopuolelle, katso 45 artikla Asetuksen 2016/679 ("GDPR") -46. Nämä vakiolausekkeet ovat saatavissa täältä: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Henkilötietojen käsittely jatkuu niin kauan kuin se on tarpeen tarkoitusten täyttämiseksi tai niin kauan kuin Easywrite AS on velvollinen tekemään niin. Tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan.

Jos sinulla on kysymyksiä koskien henkilötietojesi käsittelyä, voit ottaa yhteyttä Easywrite AS:ään lähettämällä sähköpostia osoitteeseen post@easywrite.fi. Voit myös käyttää tätä osoitetta, jos haluat käyttää oikeuttasi, jota sinulla on GDPR:n mukaan rekisteröityneenä. Huomaa, että GDPR: n mukaiset oikeudet eivät ole ehdoton ja että oikeuksien käyttäminen ei siis välttämättä johda toimintaan. Oikeutesi GDPR:n mukaan ovat:

 • Pääsyoikeus –  GDPR:n Artikla 15 mukaan sinulla on oikeus ottaa osaa henkilötietojesi käsittelyyn ja saada tietoa niiden käsittelystä. Tämä tieto löytyy tästä asiakirjasta.
 • Oikeus oikaisuun – GDPR:n artikla 16 mukaan sinulla on oikeus viivytyksettä saada korjattua sinua koskevia vääränlaisia henkilötietoja. Sinulla on myös oikeus saada täydennettyä puutteellisia henkilötietoja.
 • Oikeus tietojen poistamiseen - Sinulla on tietyissä olosuhteissa oikeus henkilötietojesi poistamiseen GDPR:n 17 artiklan mukaisesti
 • Oikeus rajoittaa käyttöä - tietyissä olosuhteissa sinulla on GDPR:n 18 artiklan mukainen oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen - GDPR:n 20 artiklan mukaan sinulla on oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Sinulla on myös oikeus siirtää nämä tiedot toiselle henkilötietojen rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus vastustaa - GDPR:n 21 artiklan mukaan sinulla on oikeus vastustaa tiettyjen henkilötietojen käsittelyä, esimerkiksi sellaista käsittelyä, joka perustuu Easywrite AS:n oikeutettuihin etuihin.
 • Lopuksi sinulla on myös oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle, johon voi ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia tietosuoja@om.fi tai soittamalla numeroon 0295-666 700 .